När man talar om instrument så finns det ett som de flesta inte tänker på. Det är ett instrument som de flesta människor klarar att använda, om de är duktiga eller inte varierar dock. Detta instrumentet är helt enkelt rösten. Sången har varit med på något vis i stort sett sedan människorna började dyka upp i världen. Det går att hitta någon typ av vokalmusik i alla kulturer, flera av kulturerna förknippar sång främst med festligheter och religionen.

Konsten att sjunga

Det finns flera sätt att använda sin röst på. Det är något alla, förutom de stumma, kan göra. Dock är inte alla särskilt bra på det men att framkalla ljud med hjälp av sin röst kan räknas som en sorts musik. Det finns grupper som sjunger a cappella, vilket innebär att varje person i gruppen fokuserar på att skapa ett visst ljud. När alla röster sedan läggs ihop kan de framföra i stort sett vilken låt som helst.

Kan man lära sig att sjunga? Svaret på den här frågan varierar beroende på vem det är man frågar. Vissa säger att alla kan lära sig sjunga om de är beredda på att lägga ner tid och träna varje dag. Andra säger att man antingen kan sjunga eller inte. Sen finns det en del personer som säger att alla som är hyfsade sångare kan utveckla sig till att bli otroliga vokalister.

För att kunna sjunga krävs det att man har en viss tonkänsla och talang. Det är också lättare att lära sig när man är intresserad av att sjunga. Alla som provar att sjunga men inte har någon passion för sång och musik har inte lika stor chans att lära sig som personer med en passion för det.

Röstlägen

Man kan säga att det finns fyra olika röstlägen. Sopran, alt, tenor och bas. De som klarar av den högsta stämman kallas för sopraner. Sopran anses av många vara ett av de finaste röstlägena. Den lägsta stämman för kvinnor kallas för alt. Tenor är den högsta stämman för män inom sång och bas är den allra lägsta stämman. Trots att det finns fyra huvudkategorier går det att korsa två av dessa och få ytterligare ett röstläge. Sedan finns det ett antal sångtekniker som ändrar på ljudet i sången, till exempel falsett.

galore