De flesta har nog hört talas om Beethoven, i alla fall själva namnet. Han sägs vara en av de mest inflyteserika kompositörerna, inte bara under sin tid, utan genom tiderna. Beethoven föddes år 1770 och började få sin musikaliska utbildning redan som femåring. Två år senare, när Beethoven var sju, gjorde han sitt första framträdande. Det gick hyfsat och han gick vidare till att studera under den tyska tonsättaren Christian Gottlob Neefe.

I början av sin karriär fokuserade Beethoven främst på pianoverk. Det utvecklades dock och han började även skapa symfonier och stråkkvartetter. Det här mönstret med piano och vidare till stråk och symfonier var något han kom till att upprepa senare i karriären.

Vid premiären av Beethovens första symfoni ansågs han vara en av de viktigaste kompositörerna bland de yngre. Det var också under den här tiden som han började märka att hans hörsel hade försämrats. Han besökte flera kurorter i hopp om att det kunde rädda hörseln men år 1818 hade han blivit helt döv. Trots att han tappat all sin hörsel stoppade det honom inte. Han fortsatte komponera och arbeta med musiken fram till sin bortgång.

galore