Bartolomeo Cristofori är namnet på mannen som uppfann pianot. Han arbetade med att laga instrument till Ferdinand de´Medici, arvprinsen till det fina Toscana. Innan pianot kom till användes instrument som spinetten och cembalon, vilka spelades med hjälp av bland annat ett plektrum som man knäppte med på strängarna samt en metalltunga som skapade ett unikt ljud. De ansågs vara rätt svåra instrument att spela på och få rätt dynamik, metalltungan gjorde det väldigt svårt att variera på ljudet. Det var nästan omöjligt att spela både svaga och starka toner.

Tack vare Cristoforis uppfinning löstes det här problemet. “Un cimbalo piano et forte”, som han kallade sitt nya instrument, kom till år 1709 och istället för att använda en metalltunga att slå på strängarna användes en hammare som var filtklädd, vilket ändrade tonens styrka. Ljudet var lättare att variera med den filtklädda hammaren, allt man behövde tänka på var hur hårt man skulle slå på strängarna. Till exempel, om man slog försiktigt var ljudet svagare.

Till en början ansågs pianot endast tillhöra de finare hemmen. Dock dröjde det inte allt för länge innan instrumentet började sprida sig vidare till nöjeslokaler som bordeller och lönnkrogar samt större konsertsalar.

galore