Harpan är ett väldigt gammalt instrument som sägs ha uppkommit för över 5000 år sedan. I Bibeln går det att läsa om hur Saul, den israeliske kungen, hörde herdepojken David spela harpa. Det hjälpte till att lätta på kungens svårmod. Trots att det pratas om en harpa tros det vara en typ av lyra som David egentligen spelade på.

Lyror är en typ av stränginstrument som sägs ha uppkommit mellan 2000 – 3000 f.Kr. Det fanns flera olika varianter av lyran och den var rätt populär tills harpan började ta över under medeltiden, och dagens harpa har utvecklats en hel del sedan dess. Den var från början stämd utan alla halvtoner men allt eftersom fick den fler och fler strängar.

En av de mer populära varianterna av harpan är pedalharpan som konstruerades på 1800-talet. Pedalharpan gjorde det möjligt för alla som spelade att ändra tonhöjden på vissa strängar med hjälp av sin fot. De vanligaste harporna som används på konserter idag har hela 46 strängar samt sju pedaler. Det finns dock enklare varianter av harpor som också spelas idag, dock får man inte se dessa särskilt ofta när det gäller konserter.

galore