Trots att klaverinstrument kan räknas som stränginstrument kan de även räknas som en egen kategori. Eftersom det finns väldigt många instrument som kan ingå i flera olika kategorier är det väldigt svårt att veta vilken kategori man ska dela in instrumentet i. Kort förklarat är ett klaverinstrument något som spelas med en klaviatur. Den förklaringen är det inte alla som förstår, särskilt de som inte spelar några instrument. Klaviatur är kort sagt ett samlingsnamn för tangenterna som trycks ned för att skapa en vibration hos strängarna. De instrument som ingår i klaverkategorin är bland annat pianot, vilket de flesta personer känner till, åtminstone hur det ser ut och fungerar. Andra instrument som ingår i kategorin är:

Virginal – Det här instrumentet tillhör cembalofamiljen. Det var ett instrument som var som populärast mellan 1500-talet till 1750-talet. Efter det användes instrumentet inte lika mycket. Vissa kallar virginalinstrumentet för spinett, som egentligen är ett helt annat instrument. Dock är de två väldigt lika varandra och spelades som mest vid ungefär samma tidsperiod.

Spinett – Spinetten är ett instrument som var mest populärt i slutet på 1600-talet. Det går att förklara som en mindre version av virginalen. De liknar som sagt varandra väldigt mycket.

Pianoforte – Pianoforte är helt enkelt ett annat namn för det klassiska pianot. Det är ett av de vanligaste instrumenten att hitta i hemmet hos folk runt om i världen. Det enda instrument som kan vara lite mer vanligt är den klassiska gitarren.

Klavikord – Klavikorden utvecklades på slutet av medeltiden och i början av renässansen. Detta instrument klingar inte lika starkt som andra klaverinstrument. Det gjorde dock att det blev ett av favoriterna bland kompositörer. De kunde nämligen använda klavikorden som en hjälpreda. Det är dessutom inte särskilt stor skillnad på en klavikord och en cembalo. Den största skillnaden är faktiskt priset. Cembalon var lite dyrare, vilket gjorde att den främst användes av överklassen. Klavikorden däremot hade ett rimligare pris och användes av de mindre rika klasserna.

Cembalo – Cembalon går att förklara som pianots föregångare. Instrumentets glansperiod var mellan 1600-talet till 1750-talet, precis som virginalen. Cembalon sägs också ha varit Johann Sebastian Bachs favoritinstrument.

Celesta – Celestan uppfanns på 1880-talet i Frankrike. Det räknas också till idiofoner vilket är en underkategori i slagverksinstrumenten. Om man jämför en celesta med ett klassiskt piano är skillnaden den att celestan består av hängande metall- och glasstavar som tangenterna slår mot istället för strängar.

galore