De flesta som hör ordet slagverk tänker först på trummor vilket inte är helt fel. Det finns dock fler instrument än vad man först kan tro som ingår i slagverkskategorin. Slagverk används främst för att leda en viss rytm. Det är också instrumentet som används när man vill åstadkomma speciella effekter, främst när de spelas i en orkester.

Membranofoner är vanligtvis de som folk kallas för trummor. I denna underkategori finns bland annat bastrumman, bongotrumman och virveltrumman. Membranofoner spelas genom att man slår trumpinnar eller sina händer mot ett membran som sitter fastspänt på en ihålig trumma.

Exempel på instrument som klassas som idiofoner är cymbaler, maracas, tamburin och triangel. Idiofoner kan skilja sig åt en hel del. Det går att beskriva dessa instrument som ett material som slår till i ett annat material eller i likadant material för att göra ljud. Till exempel: En triangel består av just en triangel och en liten metallpinne som man slår in i triangeln för att skapa ett klingande ljud.

De stämda idiofonerna fungerar på samma sätt som idiofoner. Skillnaden är att dessa instrument är stämda. Exempel på stämda idiofoner är klockspel och xylofon.

galore