Den tysk-brittiske tonsättaren Johann Christian Bach föddes i den tyska staden Leipzig år 1735. Han började studera musik i Italien dit han flyttade år 1754. Mellan åren 1760 – 1762 befann han sig i Milano där han hade fått en anställning som domkyrkoorganist. Under sin tid som domkyrkoorganist skrev han flera kyrkomusikaliska verk samt ett antal operor. Han blev bjuden till London år 1762 där kan kom att bli en av de mest uppskattade tonsättarna. Bach hade några självdestruktiva egenskaper, framförallt med alkohol. Han gick bort när han var 46 år gammal och hade då blivit helt pank och på grund av detta begravdes han i en så kallad “fattiggrav”. Namnet på graven felstavades till “Back”.

Gregorio Allegri

Gregorio Allegri var en italiensk kompositör och präst som föddes år 1582. Han var den allra sista kompositören som gick i den romerska skolan. Han studerade bland annat för den italienska tonsättaren Giovanni Maria Nanini, som var Giovanni Pierluigi da Palestrinas nära vän, men Allegri kände samtidigt ett starkt kall till kyrkan. Han fick beneficium i katedralen i den italienska staden Fermo där han bland annat komponerade ett antal motetter. De uppmärksammandes av påve Urban VIII vilket sedan gav Allegri sin anställning i Sixtinska kapellets kör. Det skedde år 1629 och han stannade kvar med kören ända fram till sin död år 1652.

Allegris mest kända verk är tonsättningen Miserere mei, Deus som spelades i Sixtinska kapellet under Stilla veckan* och är ett 9-stämmigt dubbelkörigt verk. Trots att verket skrevs under barocken ses det många gånger som ett bra exempel på musik från senrenässansen.

  • Stilla veckan är den veckan som leder upp till påskdagen.
galore